Såhär tänker du kring din pension 2022

Det är inte ovanligt att företagare ser investeringen i sitt bolag som en framtida pensionsförsäkring, men problem kan uppstå om det är så att värdet på bolaget går ner eller helt försvinner när det är dags att sälja sina aktier. Detta undviks genom att planera för sin pension, nedan ska vi försöka förklara hur pension fungerar och vad du kan göra för att vara ekonomiskt trygg även efter att du fyllt 65. 

Allmän pension

Den allmänna pensionen fås av alla i Sverige som har en årsinkomst på åtminstone 20 430kr, men hur mycket du får beror på hur mycket du betalt in i skatt under ditt arbetsliv. Ett aktiebolag betalar något som kallas ålderspensionsavgift som uppgår till 10,21% av lönen och är en del av de arbetsgivaravgifter man betalar in till skatteverket. Utöver dessa så betalar man ytterligare 7% i pensionsavgift som ingår i den skatt man betalar på sin lön. I en enskild firma dras istället ålderspensionsavgiften från de egenavgifter man betalar i samband med att man upprättar sin deklaration. 

Gränsvärden

Som vi nämnde ovan så måste du ha en årsinkomst på minst 20 430 kronor (2022) för att börja tjäna in till den allmänna pensionen, men vad som är mer relevant för dig som företagare är vart den övre brytpunkten går, alltså hur mycket du kan ta ut i lön innan du inte längre tjänar in mer till pensionen för varje extra krona du tar ut. År 2022 är den brytgränsen 47 717 kronor per månad, detta innebär att om du tar ut exempelvis 60 000 kronor i lön så får du ingen allmän pension på det belopp som överstiger 47 717 kronor trots att du fortsätter skatta för det överstigande beloppet. 

Privat pensionssparande

Som företagare har du ingen som betalar in någon pension utöver den allmänna pensionen åt dig, utan det behöver du tänka på själv. Gör du inte det är risken att du kommer ha en relativt låg pension när du blir äldre och omställningen kan därför bli stor. En tumregel som många företagare använder sig av är att spara mellan 4-6% i en tjänstepension vilket motsvarar ungefär det som en anställd får genom kollektivavtal. Många väljer dock att spara mer, faktum är företag har rätt att göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35% av lönen. I praktiken innebär detta att man slipper betala inkomstskatt på den del av lön som motsvarar avdraget. Företagaren måste också pensionsspara i en pensionsförsäkring eller via individuellt pensionsspar för att det skall vara avdragsgillt i deklarationen. 

Enskilda firmor

För en enskild firma ska man tänka lite annorlunda, där är det nämligen inte förmånligt att göra avdrag för pensionssparande så länge bolaget har en vinst lägre än 554 900kr före skatt (år 2022). Detta beror på att avdraget sänker den ”lön” som den allmäna pensionen samt andra sociala förmåner (föräldrapeng etc) grundas på. Ett alternativ för enskilda firmor är istället att investera pengarna i ett investeringssparkonto (ISK) och förhoppningsvis få avkastning på sina pengar på börsen. Här kan det vara klokt att titta på säkrare alternativ, såsom globala aktieindexfonder eller liknande. Ta en extra titt på fondernas avgifter så att dessa inte är för höga, över tid äter det upp en stor del av din avkastning. 

Om författaren

Jesper Lindgren är ägare av Inmiko AB och jobbar brett inom ekonomi och rådgivning med särskild expertis inom redovisning samt digitalisering av denna. Jesper har lång erfarenhet av att ge rådgivning till småföretagare inom allt från analyser och skatteplanering.